International marketing

Warme temperaturen, andere culturen, verrukkelijk eten: bij Effecty gaan we graag verder dan onze eigen landsgrenzen! Niet alleen de digitale wereld, maar ook wij gaan namelijk internationaal! Een hele uitdaging, want internationale marketing is veel complexer, veelvoudig en brengt nieuwe obstakels mee. Maar dit is ook precies wat het zo spannend en interessant maakt. Internationale marketing is de uitbreiding van alle marketingprocessen tot een ander doelland en een andere doelgroep: het strategisch kader voor marktuitbreiding. Internationale marketing en vooral in het digitale kader is veelzijdig en vraagt om een strategisch fundament. Precies waar wij energie van krijgen!

Een internationale doelgroep

De eerste belangrijke stap binnen internationale marketing is het (her)definiëren van een persona voor de buitenlandse markt. Vooral in het geval van landen die veel met elkaar gemeen hebben, is het gevaar groot dat ondernemingen denken dat het opstellen van een persona niet nodig is. Elk land heeft juist zijn eigen basiselementen van zijn persoonlijkheid en overkoepelende karaktertrekken. Zij vormen de kern van de identiteit en komen tot uiting in iemands houding, waarden en normen. Een persona vormt dus een centrale pijler voor het behalen van succes binnen internationale marketing.

Brand management als de verbinding

Brand management binnen internationale marketing is vaak een grote uitdaging voor marketeers. Eufonie, taalhindernissen, emotionele aspecten en culturele verschillen zijn factoren waar een merk op moet sturen, zonder zichzelf te verliezen. Vaak ontstaat het probleem dat een brand niet meer consistent overkomt en de waarneming verandert. Veel marketeers verliezen zich in deze kwestie of beseffen na een tijdje dat de aanpassing van de brand geen goede match is met de buitenlandse cultuur en doelgroep. Het is dan ook niet gek dat global branding een complexe aangelegenheid is.

Samen naar internationaal succes

Met respect voor jouw bedrijf en de kern van jouw filosofie ontwikkelen wij graag een kapstok in branding. Als samenwerkingspartners houden wij rekening met de karakteristieken van de doelgroep en ontwikkelen wij samen met jou een gestructureerd plan voor de digitale marketingcampagne.

Binnen internationale marketing helpen we jou bij het verkennen van hindernissen in het project en het agile testen van oplossingen. Wij bouwen aan succes door de cultuur en de daarmee samenhangende waarden, attitudes en normen duidelijk in kaart te brengen. Daarnaast besteden wij aandacht aan jouw bedrijfsfilosofie en hebben wij respect voor menselijke en zakelijke prestaties. Mensen staan achter verandering en daarom moet een agile marketingbedrijf ook methoden bieden voor het stapsgewijs doorvoeren van verandering.