Project management

Projectmanagement in de snelle en wendbare vorm

Continu kijken wat het effect is van acties en de koers gelijk kunnen bijstellen. Als online marketeer moet je snel kunnen reageren op de markt, kunnen inhaken op actuele topics. Tijd is binnen online marketing de grootste vijand. Want de digitale ontwikkelingen gaan harder dan ooit tevoren. Traditionele manieren van organiseren en bedrijfsvoeren passen daar niet meer bij. Er wordt gevraagd om meer wendbaarheid en een flexibele aanpak.

En daar komen Agile en SCRUM om de hoek kijken! Methoden waarin zelfsturende teams in sprints (korte perioden) stap voor stap naar een product toewerken. Een basisprincipe waarbij dingen niet gelijk perfect hoeven te zijn, maar op basis van feedback steeds worden doorontwikkeld en getest. Dit zorgt voor focus op de klant, het leveren van kwaliteit en blijvende ontwikkeling van het team. Ons multidisciplinaire team wordt een verlengde van het marketingteam, de marketingmedewerker of directie/management. Samen plannen wij periodieke meetings in, waardoor er korte lijntjes ontstaan tussen ons en de marketingafdeling en waardoor snel gehandeld kan worden.

Wij werken Agile & SCRUM

Effecty werkt al diverse jaren volgens deze projectmanagement-methoden. Vanaf de start bijten onze accountmanagers (product owners) zich vast in afspraken en actiepunten. En dat alles binnen de geplande tijd. Precies zoals je bij projectmanagement verwacht.

Wij maken in onze effectieve aanpak gebruik van de volgende werkwijzen:

  • Agile: In een agile werkwijze speel je snel in op veranderingen waar je zelf geen invloed op hebt;
  • SCRUM: In deze manier van werken wordt door middel van een agile techniek gestreefd naar een zo’n effectief en flexibel mogelijke werkwijze;
  • Value vs. Effort: In deze aanpak geven wij bij elk puntje aan welke waarde het heeft voor de klant en de moeite die het ons gaat kosten.

Maak kennis met accountmanagers Pascal & Veerle of onze eigen SCRUM-master Klaas.