SCRUM

Waarom kiezen voor SCRUM?

Je hoort de term misschien de laatste tijd te pas en te onpas voorbijkomen: SCRUM. Misschien werk je er zelf al mee, of zou je er graag mee willen werken, omdat je er goede verhalen over hoort. Wat je reden ook is, het is altijd waardevol om meer te leren over SCRUM. Bij Effecty werken we al jaren SCRUM, en het heeft ons ontzettend goede resultaten opgeleverd. In deze manier van werken wordt door middel van een agile techniek gestreefd naar een zo’n effectief en flexibel mogelijke werkwijze. Binnen digital marketing is dit natuurlijk een erg passende werkwijze, vanwege het snel veranderende vakgebied en het belang van resultaten en cijfers.

De SCRUM werkwijze

Binnen de SCRUM werkwijze hebben teams altijd een vaste samenstelling: de Product Owner, Scrum Master en leden van het Development Team. De Scrum Master begeleidt het Development Team. De Product Owner achterhaalt de wensen van de klant. In het geval van Effecty is dit vaak een “vertegenwoordiger” van de organisatie, die weet wat de organisatie nodig heeft en beslissingsbevoegdheid heeft. Het team werkt samen om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

SCRUM binnen Effecty

Binnen Effecty gebruiken wij diverse meetings/gebeurtenissen om regelmaat te creëren in de samenwerking met onze partners en klanten. Hierdoor maken wij onze werkzaamheden richting de klant transparant en is de klant altijd op de hoogte van wat we gaan doen en wat de status van werkzaamheden is.

  • De sprint: dit is een periode van één maand waarin we alle ingeplande werkzaamheden uit voeren.
  • De sprintplanning: de uit te voeren werkzaamheden voor de toekomstige sprint worden besproken tijdens de sprintplanning bij de klant op locatie. Dit vindt meestal tegelijk plaats met de sprint review. Tijdens de sprintplanning schatten wij voor de werkzaamheden de punten in die nodig zijn om te uit te voeren. Zo kunnen wij bepalen hoeveel capaciteit er nodig is om werkzaamheden op te pakken en of er voldoende capaciteit beschikbaar is.
  • De sprint review: het bespreken van de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden als ook het feedback verzamelen van deze werkzaamheden. Tijdens de sprint review kijken we niet alleen terug, maar bepalen we ook de stappen voor de komende sprint.
  • De retrospective: tijdens deze meeting, die ook periodiek terugkomt, bespreken we het proces en stellen we eventuele verbeterpunten op voor de toekomst. Denk hierbij aan verbeteringen in het onderlinge contact of het registreren van werkzaamheden.

 

Aan de slag met SCRUM?

Lijkt het jou wat om aan de slag te gaan met SCRUM? Of zou jij je SCRUM-methodiek willen verbeteren? Wij helpen je hier graag mee. Onze SCRUM-master Klaas is beschikbaar om trainingen te geven binnen jouw organisatie. Daarnaast willen we er graag voor zorgen dat de SRUM-methodiek onderdeel wordt van jouw organisatie. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op!