International

Zakendoen in Duitsland

Wil je zakendoen in Duitsland? Of ben je al actief in Duitsland en wil je jouw zakelijk succes vergroten?

De Duitse markt is zeer interessant, maar je bent niet de enige ondernemer die graag meer zaken wil doen met Duitsers. Het succes van je onderneming kan zich lonen in Duitsland, maar je moet jezelf altijd bewijzen. In deze tekst leer je welke denkfouten veel Nederlandse bedrijven maken met betrekking tot Duitsland, over welke hindernissen je kunt springen en hoe wij als marketingbureau je kunnen helpen om succesvol te zijn.

De mindset van veel ondernemers als het gaat om zakendoen in Duitsland

Veel Nederlandse bedrijven kijken naar Duitsland, omdat Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland is. Ongeveer 17,4% van alle Nederlandse export gaat naar Duitsland en veel Nederlandse logistieke bedrijven spelen een sleutelrol in het goede verloop van het vervoer over de binnenhavens in Duitsland. Het is dan ook niet meer dan logisch dat veel bedrijven belangstelling hebben om meer zaken te doen in Duitsland. Vooral het grensgebied is interessant. Zakendoen in Duitsland is op het eerste gezicht geen grote uitdaging door de grote overeenkomst in taal en deels identieke kenmerken. Dankzij de handelsovereenkomsten in de Europese Unie zijn er geen belemmeringen voor het vervoer van goederen of het bezoeken van klanten in Duitsland.

Bij zakendoen in Duitsland zijn er, ondanks de bovengenoemde gelijkenissen, belangrijke verschillen en hindernissen waar rekening mee moet worden gehouden:

  • Duits en Nederlands worden “false-friends”;
  • Contrasterende werkmethoden tussen de landen;
  • Tegenovergestelde behoeften aan informatie in Duitsland;
  • Verschillende waarden en houdingen;
  • Verschil in de structuur van vergaderingen.

Ondernemingen zijn zich echter niet bewust van deze verschillen. Zij gaan vaak ook voorbij aan het feit dat de concurrentie op de markt in Duitsland veel sterker kan zijn. En ondanks de vele waarschuwingssignalen, vertalen veel bedrijven alleen hun inhoud en hopen met een vertaling succes te hebben in Duitsland. Het komt dan ook niet als een verrassing dat veel bedrijven met een andere realiteit zullen worden geconfronteerd. Het gebrek aan analyse en strategische positionering op de Duitse markt leidt vaak tot het feit dat ondernemingen niet begrijpen dat ze geen succes hebben in Duitsland.

Zakendoen in Duitsland - Met een Strategie succes bereiken
Photo by Maarten van den Heuvel Zonder strategie – Geen positieve vooruitzichten op succes voor jouw bedrijf

Bovenal is het van cruciaal belang om een strategische koers voor Duitsland op marketinggebied uit te stippelen. Er kan niet van worden uitgegaan dat een succesvolle positionering op de Nederlandse markt ook door de Duitse consument zal worden begrepen. 

Merk je al hoe nuttig een expert voor de Duitse markt aan jouw zijde kan zijn? Voel je vrij om contact met ons op te nemen via deze website.

Zakendoen in Duitsland: wat verwachten Duitsers?

Als je meer zaken wilt doen in Duitsland, is het van cruciaal belang dat je de verwachting van de Duitse kant kent. Wanneer er zaken worden gedaan tussen ondernemingen verwachten Duitse bedrijven een vast plan. Dit geldt ook voor de eerste ontmoeting met een bedrijf. De Duitse ondernemer verwacht een agenda, onderhandelingspunten en concrete taken aan het einde van de vergadering. De Nederlandse ondernemer gebruikt de eerste ontmoeting echter vaak om een vertrouwensband op te bouwen en elkaar beter te leren kennen

Oplossing: Vraag het Duitse bedrijf vooraf per e-mail of zij verwachten dat je elkaar leert kennen of dat zij een concrete agenda met eerste punten van overeenstemming wensen.

Facts & figures in Duitsland

Een Duitse presentatie zal altijd cijfers en statistieken bevatten. Dit heeft de eenvoudige reden dat de meeste Duitse bedrijven zich oriënteren op gebeurtenissen uit het verleden. De cijfers dienen om een realistische inschatting te geven. Bovendien kunnen deze cijfers niet fout zijn, omdat zij gebaseerd zijn op feiten uit het verleden. Nederlandse bedrijven denken meer in de toekomst. De meerderheid van de Nederlandse ondernemer ziet geen verbinding tussen cijfers uit de verleden en de toekomst . Nederlandse ondernemer zijn een grotere waarden in goede prognoses, omdat prognoses ook beseffen hoe trends invloed nemen op het dagelijkse bedrijfsleven.

Oplossing: Goed uitgewerkte berekeningen en statistieken hebben een zeer overtuigend effect op de Duitse zakenpartner. Probeer daarom beide te implementeren. Gebruik statistieken uit het verleden om je prognoses voor de toekomst realistischer en nauwkeuriger te maken.

In Duitsland wordt een goede voorbereiding gewaardeerd, aangezien een goede voorbereiding meestal een aantal problemen en hindernissen uit de weg ruimt. Het behoort tot de mentaliteit van de Duitsers om zich zeer goed voor te bereiden op belangrijke meetings om zo tijd te winnen tijdens de vergadering. De Nederlandse ondernemer is zo zelfverzekerd dat hij ervan uitgaat dat hij alle kennis die hij daarbij nodig heeft zelf praktisch kan leren tijdens de opdracht. De Duitse ondernemer verwacht echter dat alle theorie reeds lang van tevoren is bekeken.

Te kort aan voorbereiding

Een voorbeeld van dit verschil in verwachtingen: een Nederlandse producent van stroopwafels sprak tijdens een conferentie de wens uit dat zijn bedrijf wordt opgenomen in het assortiment van de kruideniersketens Edeka en Rewe in Duitsland. Van alle kanten werd hem gevraagd of hij de ingrediënten al had vertaald, of hij in contact stond met een distributiemaatschappij, of hij bekend was met de wetten in Duitsland en of hij al concrete gesprekken had gevoerd met andere bedrijven. Hij had geen antwoord op deze vragen.

Als Nederlander ging hij ervan uit dat hij deze kennis al doende praktisch zou leren. Op dit punt verwacht de Duitse toehoorder echter zijn zeer goede voorbereiding als een teken van serieuze intenties en belangstelling. De Nederlander is zeer geïnteresseerd, maar is van mening dat hij al deze informatie zal verkrijgen wanneer hij ze nodig heeft. Voor een Duitse ondernemer worden de antwoorden op bovenstaande vragen gezocht, ook al is uiteindelijk niet al deze informatie echt relevant.  

Oplossing: Vraag van tevoren aan een kenner met veel ervaring in Duitsland over welke onderwerpen je zich het beste kunt informeren. Verken deze onderwerpen zeer zorgvuldig en verdiep je in cruciale details. Zo kom je in het eerste gesprek zeer overtuigend over en zal de Duitse ondernemer je als geïnteresseerd beschouwen.

Hoe kun je een betere indruk maken in Duitsland?

In Duitsland worden mogelijke risico’s als sterker gezien. Bovendien probeert de Duitse aspirant-afnemer alle problemen met het product van tevoren te ontdekken. Duitsers proberen risico’s te vermijden, terwijl ze in Nederland meer zoeken naar kansen en mogelijkheden. In Duitsland laat je een professionele indruk achter als je deze risico’s en problemen van tevoren kunt benoemen en ook een gangbare mogelijkheid kunt noemen om deze problemen op te lossen. Bovendien stellen Duitse belangstellenden het zeer op prijs als je een concreet plan kunt ontdekken.

Dit geeft de Duitse prospect een gevoel van stabiliteit en laat zien dat je overal goed over hebt nagedacht. In de Nederlandse teksten op websites worden heel vaak alleen de uitstekende voordelen van het product genoemd of de successen als dienstverlener. De Nederlander praat niet over mogelijke problemen en moeilijkheden. Een Duitse lezer zal zich echter wel zeer bewust zijn van deze risico’s. Je kunt de risico’s tackelen door op zeer realistische wijze te laten zien dat je over deze problemen hebt nagedacht en een oplossing weet.

Klik nu op deze webpagina zodat we samen kunnen bekijken of een tactische samenwerking ons beiden zal bevallen.

Zakendoen in Duitsland
Prognoses en statistieken worden gewaardeerd in Duitsland

Digitale bruggen bouwen – Waar zijn we van overtuigd?

Als Effecty zijn we veel meer dan alleen een marketingbureau in Digital Marketing. Wij zijn bruggenbouwers tussen Nederland en Duitsland. Met content, design en een diep begrip van de Duitse doelgroep, maken wij je succesvoller dan binnenlandse concurrenten op de Duitse markt. Samen zorgen we ervoor dat je en jouw werknemers zich begrepen en dus goed geadviseerd voelen. We zullen het volledige potentieel uit jouw bedrijf halen, door het beseffen dat iedere medewerker een belangrijk tandwiel is.

Wij worden graag jouw strategische partner in digitale marketing!