Strategie

Snelle en wendbare (marketing)organisaties

In de afgelopen 15 jaar van mijn marketingcarrière is mij één ding structureel opgevallen: snelle en wendbare organisaties winnen meestal de strijd. Of het nu gaat om resultaten in zoekmachines, posities op platformen als Amazon of betere resultaten bij conversieoptimalisatie. Helaas is er in de marketingwereld nog steeds veel bureaucratie en staat dit vaak goede resultaten in de weg. Daarom is het mogelijk dat twee ‘wizzkids’ op een zolderkamer soms de grote jongens kunnen verslaan. Dit fenomeen heeft mij altijd gefascineerd en is een belangrijk onderwerp geworden van mijn passie en daarmee ook een belangrijk onderdeel van de keuzes die wij maken als bedrijf.

Als bureau proberen we de geleerde lessen dagelijks toe te passen om wendbaar en flexibel te blijven. Zowel voor onszelf als voor onze klanten. Ik zeg wel eens gekscherend: “We zitten in een eindeloos experiment met betrekking tot snelheid en wendbaarheid binnen organisaties.”

Wat zijn de belangrijkste lessen die we tot nu toe van dit experiment hebben geleerd? De onderstaande vijf punten zijn de pijlers van ons beleid om onze organisatie snel en wendbaar te houden.

 

1. Selectie van het juiste talent

Bij Effecty nemen we niet aan op een fixed skillset, maar op de ambitie om te groeien en het talent om te veranderen. Wat je vandaag kunt is minder belangrijk, de wil om morgen beter te zijn dan vandaag is daarentegen uitermate belangrijk!

In ons wervings- en selectietraject ligt daarom ook de nadruk op veranderbereidheid en flexibiliteit. Ook geloven wij in multidisciplinaire en diverse teams. Verschillende zienswijzen en frisse blikken zorgen ervoor dat je organisatie wendbaar en innovatief blijft. We blijven er dus op sturen dat onze teams ook zoveel mogelijk uit verschillende karakters, specialisaties, meningen, overtuigingen en eigenschappen blijven bestaan.

We selecteren ook heel specifiek op mensen die geloven in onze missie en niet gaan voor een snelle carrière of een grote salarisstap. Dat betekent dat wij op basis van ervaring en kennis heel transparant en duidelijk zijn over het salaris dat iemand kan verdienen bij een eerste gesprek. Omdat het voorgestelde salaris onder andere ook met het team wordt besproken.

 

2. Investeren in (brede) kennis

Als je een flexibele, leergierige club mensen hebt zitten, moet je ook zorgen dat ze toegang hebben tot de juiste kennis. Daarom investeren wij in (brede) kennisontwikkeling. Dit doen we op verschillende manieren. Zo hebben wij:

• Aan iedereen een e-reader beschikbaar gesteld met een bijna onbeperkte catalogus aan boeken.
• Aan iedereen een account beschikbaar gesteld met een bijna onbeperkte catalogus aan luisterboeken.
• Zo goed als onbeperkt opleidingsbudget voor iedere collega met een goed idee voor kennisontwikkeling dat bijdraagt aan de organisatie.
• Diverse interne coachings- en opleidingstrajecten.

Hierbij focussen we ons niet alleen op vakkennis, maar juist op een brede en diverse kennis. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn onder andere: marketing, sales, gezondheid, financiën, ondernemerschap, filosofie enz.

3. 100% transparantie

Als je wilt dat mensen dezelfde verantwoordelijkheid nemen als jij als ondernemer, dan moet je mensen ook dezelfde middelen en informatie geven om de juiste keuzes te kunnen maken. Daarom hebben wij twee jaar geleden besloten om voor 100% transparantie te gaan. Dit betekent bij ons concreet:

  • Dat alle informatie binnen onze organisatie voor iedereen binnen het bedrijf in te zien is. Dat is inclusief financiële informatie zoals banksaldo, winst-verlies en omzet. Hiervoor is een dashboard ingericht dat voor alle medewerkers real-time inzichtelijk is.
  • Dat alle salarissen van iedereen bij iedereen bekend zijn.
  • Dat alle meetings, inclusief beoordelingsgesprekken en beoordelingen, door iedereen vrij te bezoeken zijn.

Het resultaat van punt 2 en 3 is dat mensen de kennis en de informatie hebben om sneller betere keuzes te maken. Ook ontstaat er meer begrip voor keuzes die gemaakt worden. Ik begrijp zelf nooit zo goed dat ondernemers of managers van hun teams de juiste en verstandige keuzes verwachten terwijl ze niet bereid zijn om iedereen dezelfde informatie te geven die zij hebben.

4. De vrijheid om zelf keuzes te maken

Als iedereen in een organisatie over de juiste kennis en informatie beschikt om keuzes te kunnen maken, moeten zij ook de vrijheid ervaren om dit te doen. Als deze vrijheid niet ervaren wordt, dan zullen mensen altijd op zoek gaan naar bevestiging en zekerheid bij het maken van keuzes, vaak bij mensen die minder dicht op het “vuur” zitten. Dit betekent dat de werknemer zoeken naar bevestiging bij een manager of leidinggevende. Dan maken ze de keuze niet helemaal zelf en kunnen altijd nog teruvallen op: “Ik heb het besproken met mijn collega.” Al dit overleg, bespreken en op zoek gaan naar bevestiging of toestemming zorgt voor veel vertraging. Dit gaat ten koste van de snelheid en het resultaat.

Bij Effecty geloven wij dat de juiste mensen met de juiste kennis en informatie prima in staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Daarom lopen er bij ons diverse pilots waarin we elkaar de vrijheid geven zelf de juiste keuze te maken:

• Vrije en vakantiedagen worden in onderling overleg bepaald, er draait nu een pilot waarbij dat in principe zonder maximum is.
• De teams bepalen zelf wanneer ze wie aannemen of afscheid nemen van een collega.
• Beslissingen over investeringen worden in onderling overleg bepaald en iedere collega heeft tot een bepaalde hoogte de vrijheid om hierin zelfstandig beslissingen te nemen.
• De vrijheid om zoveel mogelijk zelf te werken wanneer, waar en hoe je wilt.

De basisregel die wij hiervoor hanteren is dat er altijd om advies gevraagd moet worden aan alle mensen op wie de beslissing invloed heeft. Dat betekent in de praktijk vaak dat er overlegd wordt met teamgenoten, de klant of de ondernemer. Op basis van deze gesprekken kunnen zelfstandig beslissingen genomen worden.

Dare to be digital?

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur ons een berichtje en dan kijken we samen hoe we jouw organisatie naar een hoger plan kunnen tillen!

5. Eigenaarschap

Wanneer mensen zelf keuzes kunnen en mogen maken én ze zijn gemotiveerd om de juiste en verstandige keuzes te maken voor het bedrijf, waarom zouden ze er dan niet van mee mogen profiteren?

Om een vergaand gevoel van eigenaarschap in de organisatie te krijgen, is het delen van succes onze laatste pijler. Voor ons bestaat het eigenaarschap echter niet alleen uit het mogen meedelen in het succes. Het gaat ook over het kunnen inschatten welke factoren van invloed zijn op succes en hierin ook beslissingen durven nemen. Bij Effecty gebeurt dat op twee manieren:

  • Mensen kunnen meedelen in succes; bij ons via een winstdelings- en certificaatregeling.
  • Mensen gaan meebeslissen over de verdeelsleutel van succes. Het team gaat zelf nadenken en bepalen hoe de winstdelingsregeling wordt verdeeld onder alle teamgenoten.

Tussentijds resultaat

Dat klinkt natuurlijk allemaal leuk! Maar wat is het resultaat na een ruim jaar werken op deze manier?

• HR is nauwelijks tot geen tijd meer kwijt met het controleren en accorderen van vakantiedagen.
• Het team organiseert en plant zo goed als alles zelf.
• Ten tijde van Corona kwam het team zelf met een voorstel om het bedrijf toekomstbestendig te houden met behoud van het hele team.
• Collega’s die zelf met ideeën komen voor kostenbesparingen of efficiëntie-slagen.
• Een groter gevoel van betrokkenheid over een breder aantal thema’s.
• Zelfsturende teams zorgen voor een grotere efficiëntie en snelheid binnen onze Agile aanpak.
• Teamgenoten spreken elkaar aan op wenselijk of onwenselijk gedrag.

En mijn voorzichtige conclusie is dat dit de sleutel is voor het oplossen van een van de grootste frustraties van veel managers en ondernemers. Een team dat niet in staat is zelfstandige en verstandige keuzes te maken, mee te denken over de bedrijfsvoering en zich onvoldoende betrokken voelt bij het resultaat van de organisatie.

Voor mij staat vast dat dit het ondernemen leuker en uitdagender maakt en dat een beetje lef en een frisse blik op management tot mooie resultaten kan leiden.
Dare to be digital! Dare to change!

Wil jij op de hoogte blijven van de lopende experimenten op het gebied van onze organisatie of wil jij ook een snelle en wendbare marketingorganisatie en een snelle en wendbare partner voor je marketing? Neem dan contact op met Geert